OT-9858

浏览次数: 发布时间:2018-03-20 18:26
产品详情:


型号OT-9858               名称:屏风淋浴房                  零售价:6160元/套              
材质颜色规格玻璃工艺/厚度mm形状/开门方向拉手面积/m²备注
不锈钢镜光1200*900*2000光玻/8两固一活/推拉标配/含石基
非标定制
工艺单价
石基(古柏纹/黑金砂)264元/m
玻璃磨砂(单面)80元/m²
贴(图案)防爆膜312元/m²
贴(透明)防爆膜212元/m²
备注:每增加1平方米增加1612元(不含石基)
非标房体最小按2.5㎡计算